สินค้าOTOP แจกันศิลาดลเคลือบน้ำขี้เถ้า

รหัสขนส่ง : 504065
รหัสผู้ประกอบการ : 501300061
ชื่อผลิตภัณฑ์ : แจกันศิลาดลเคลือบน้ำขี้เถ้า
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัทสยามศิลาดล พอตเทอรี่ จำกัด
กำลังการผลิต/เดือน : 300
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 3,500.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : เกาหลี ญี่ปุ่น
ที่อยู่ : 38 ม.10 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053331526


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า