หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 4 ดาวสินค้าOTOP แคบหมูอบลมร้อน(สำเร็จรูป)

สินค้าOTOP แคบหมูอบลมร้อน(สำเร็จรูป)

รหัสขนส่ง : 501051
รหัสผู้ประกอบการ : 501900003
ชื่อผลิตภัณฑ์ : แคบหมูอบลมร้อน(สำเร็จรูป)
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัทเชาว์ธำรงวรรธน์ เฮลท์ตี้ฟู๊ดส์ จำกัด
กำลังการผลิต/เดือน : 70
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 100.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 8 ม.3 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2591627


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -