หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 2 ดาวสินค้าOTOP แกะสลักไม้ภาพช้างป่า

สินค้าOTOP แกะสลักไม้ภาพช้างป่า

รหัสขนส่ง : 504267
รหัสผู้ประกอบการ : 501200031
ชื่อผลิตภัณฑ์ : แกะสลักไม้ภาพช้างป่า
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพแกะสลักไม้บ้านดอนตัน
กำลังการผลิต/เดือน : 2
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 3,500.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 65/1 ม.12 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1932571


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -