สินค้าOTOP เสื้อ-ชุดบุรุษ

รหัสขนส่ง : 503133
รหัสผู้ประกอบการ : 501400016
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เสื้อ-ชุดบุรุษ
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : น.ส.พิมพ์วลัญช์ สุดจันทร์
กำลังการผลิต/เดือน : 500
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 2,500.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : ออสเตรเลีย
ที่อยู่ : 234 ม.8 ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7553199


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า