สินค้าOTOP เสื้อสำเร็จรูปหญิง

รหัสขนส่ง : 503008
รหัสผู้ประกอบการ : 500100004
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เสื้อสำเร็จรูปหญิง
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : ร้านวีราวรรณ
กำลังการผลิต/เดือน : 50-60
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 1,000.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : ญี่ปุ่น,จีน,อเมริกา
ที่อยู่ : 45 ถนนอัษฎาธร ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0819933452


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า