สินค้าOTOP เสื้อสำเร็จรูปหญิง(เสื้อ)

รหัสขนส่ง : 503166
รหัสผู้ประกอบการ : 501400054
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เสื้อสำเร็จรูปหญิง(เสื้อ)
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : สวิตตา ผ้าฝ้าย
กำลังการผลิต/เดือน : 120
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 750.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 151/344 ม.9 ซอยL-13 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7071595


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า