หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 4 ดาวสินค้าOTOP เสื้อสำเร็จรูปชาย

สินค้าOTOP เสื้อสำเร็จรูปชาย

รหัสขนส่ง : 503051
รหัสผู้ประกอบการ : 501300123
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เสื้อสำเร็จรูปชาย
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : บัวซอนผ้าฝ้าย (นายภูวดล สุขศรี)
กำลังการผลิต/เดือน : 60000-90000
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 1,750.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : ฝรั่งเศส
ที่อยู่ : 46/1 ม.4 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0867292131


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -