สินค้าOTOP เสื้อสตรี

รหัสขนส่ง : 503228
รหัสผู้ประกอบการ : 500200032
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เสื้อสตรี
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย
กำลังการผลิต/เดือน : 100
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 450.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : ญี่ปุ่น
ที่อยู่ : 42/1 ม.8 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-361320


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า