สินค้าOTOP เสื้อสตรีผ้าฝ้ายอัดกาว

รหัสขนส่ง : 503205
รหัสผู้ประกอบการ : 501200028
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เสื้อสตรีผ้าฝ้ายอัดกาว
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมเย็บผ้าสำเร็จรูปบ้านร้องขุ้ม
กำลังการผลิต/เดือน : 400 ตัว
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 350.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 41 ม.7 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1325018


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า