หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 5 ดาวสินค้าOTOP เสื้อผ้าสำเร้จรูปหญิง(เสื้อ)

สินค้าOTOP เสื้อผ้าสำเร้จรูปหญิง(เสื้อ)

รหัสขนส่ง : 503153
รหัสผู้ประกอบการ : 500500085
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เสื้อผ้าสำเร้จรูปหญิง(เสื้อ)
ระดับดาว : 5
ชื่อผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนเปิงใจ๋
กำลังการผลิต/เดือน : 180 ชิ้น
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 3,000.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา
ที่อยู่ : 93 ม.14 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6348981


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -