หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 4 ดาวสินค้าOTOP เสื้อผ้าสำเร็จรูปผ้าฝ้าย

สินค้าOTOP เสื้อผ้าสำเร็จรูปผ้าฝ้าย

รหัสขนส่ง : 503169
รหัสผู้ประกอบการ : 500100179
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เสื้อผ้าสำเร็จรูปผ้าฝ้าย
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : ขุนทองผ้าฝ้าย
กำลังการผลิต/เดือน : 300 ตัว
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 1,250.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 111/4 ม.10 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9534233


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -