สินค้าOTOP เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง(ชุดติดกัน)

รหัสขนส่ง : 503132
รหัสผู้ประกอบการ : 501400088
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง (ชุดติดกัน)
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มเย็บผ้าบ้านสันหลวง
กำลังการผลิต/เดือน : 1000
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 2,500.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 99 ม.4 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0819500683


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า