สินค้าOTOP เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง

รหัสขนส่ง : 503094
รหัสผู้ประกอบการ : 501300098
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : นางโสภา กันทะพรหม
กำลังการผลิต/เดือน : 150
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 850.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 21/1 ม.7 ซอย4 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9122663


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า