หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP เสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป

สินค้าOTOP เสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป

รหัสขนส่ง : 503111
รหัสผู้ประกอบการ : 501900073
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : ลักษณา บาติก
กำลังการผลิต/เดือน : 100
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 2,500.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : ฮอลแลนต์
ที่อยู่ : 96 ม.4 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8526820


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -