สินค้าOTOP เสื้อผ้าฝ้ายปั่นมือสีธรรมชาติ

รหัสขนส่ง : 503167
รหัสผู้ประกอบการ : 500100191
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เสื้อผ้าฝ้ายปั่นมือสีธรรมชาติ
ระดับดาว : 5
ชื่อผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสุภิญญ์ผ้าฝ้าย
กำลังการผลิต/เดือน : 500
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 980.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : ญี่ปุ่น
ที่อยู่ : 48/2 ถนนทิพย์เนตร ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-201886,0833226453


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า