สินค้าOTOP เสื้อคลุมผ้าฝ้ายปักลายธรรมชาติ

รหัสขนส่ง : 503180
รหัสผู้ประกอบการ : 500600068
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เสื้อคลุมผ้าฝ้ายปักลายธรรมชาติ
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : น.ส.ธัญพร เขื่อนเพชร
กำลังการผลิต/เดือน : 50
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 1,500.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : ผ่าน guidechaingmai
ที่อยู่ : 203 ม.7 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0855992113


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า