หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP เมรัยผลไม้(สรุาแช่ผลไม้องุ่น)

สินค้าOTOP เมรัยผลไม้(สรุาแช่ผลไม้องุ่น)

รหัสขนส่ง : 502017
รหัสผู้ประกอบการ : 501500070
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เมรัยผลไม้ (สรุาแช่ผลไม้ องุ่น)
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มเกษตรกรทำสวนหนองตอง
กำลังการผลิต/เดือน : 30000
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 25.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 191 ม.13 ถนนสันป่าตอง-ลำพูน ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8520757


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -