หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 2 ดาวสินค้าOTOP เนื้อลำไยอบแห้งสีทอง

สินค้าOTOP เนื้อลำไยอบแห้งสีทอง

รหัสขนส่ง : 501043
รหัสผู้ประกอบการ : 501900061
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เนื้อลำไยอบแห้งสีทอง
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มเกษตรกรทำสวนหนองแฝก
กำลังการผลิต/เดือน : 350 กก.
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 80.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : จีน
ที่อยู่ : 53 ม.7 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9524423


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -