สินค้าOTOP เต้าเจี้ยว

รหัสขนส่ง : 501082
รหัสผู้ประกอบการ : 500600009
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เต้าเจี้ยว
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปแม่บ้านสันป่ายาง
กำลังการผลิต/เดือน : 1000 ขวด
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 40.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 7/6 ม.2 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9927628


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า