สินค้าOTOP เต้าเจี้ยวครัวทอง

รหัสขนส่ง : 501110
รหัสผู้ประกอบการ : 500600031
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เต้าเจี้ยวครัวทอง
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านผึ้ง
กำลังการผลิต/เดือน : 70 ขวด
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 45.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 74 ม.3 ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 085-6276929


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า