หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP เซลล์ฟูดส์เพอร์เฟคครีม

สินค้าOTOP เซลล์ฟูดส์เพอร์เฟคครีม

รหัสขนส่ง : 505017
รหัสผู้ประกอบการ : 500100178
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เซลล์ฟูดส์ เพอร์เฟคครีม
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : นายประสงค์ ไพทูรย์ชัยภรณ์
กำลังการผลิต/เดือน : 500/เดือน
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 295.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 8/16 ม.10 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 098-6365612


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -