หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 4 ดาวสินค้าOTOP เครื่องดื่มผักเชียงดา

สินค้าOTOP เครื่องดื่มผักเชียงดา

รหัสขนส่ง : 502032
รหัสผู้ประกอบการ : 500600062
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เครื่องดื่มผักเชียงดา
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์
กำลังการผลิต/เดือน : 2250 กล่อง
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 300.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 37 ม.4 ซอย3 ถนนเชียงใหม่ – ฝาง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 086-6709269


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -