สินค้าOTOP เข็มขัดเชือก

รหัสขนส่ง : 503219
รหัสผู้ประกอบการ : 500900161
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เข็มขัดเชือก
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : นางอรุณี ศรีมูล
กำลังการผลิต/เดือน : 200 เส้น
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 250.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 18 ม.3 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0871790637


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า