สินค้าOTOP เข็มขัดลีซู

รหัสขนส่ง : 503244
รหัสผู้ประกอบการ : 501100036
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เข็มขัดลีซู
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มหัตถกรรมลีซูสหกรณ์แปลง 5
กำลังการผลิต/เดือน : 300
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 350.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 102 ม.11 ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1786559


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า