หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 2 ดาวสินค้าOTOP เก้าอี้ไม้

สินค้าOTOP เก้าอี้ไม้

รหัสขนส่ง : 504263
รหัสผู้ประกอบการ : 502000015
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เก้าอี้ไม้
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มทำเฟอร์นิเจอร์บ้านจอง
กำลังการผลิต/เดือน : 30
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 800.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 34 ม.2 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 085-6002686


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -