สินค้าOTOP ส้ม

รหัสขนส่ง : 501083
รหัสผู้ประกอบการ : 501000030
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ส้ม
ระดับดาว : 5
ชื่อผู้ประกอบการ : สวนส้มสิทธวงศ์
กำลังการผลิต/เดือน : 1000 แพค
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 70.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : จีน อินโดนีเซีย แคนนาดา
ที่อยู่ : 96 ม.7 ถนนสิทธวงศ์ ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0818879477


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า