สินค้าOTOP สเปรย์ระงับกลิ่นเท้า

รหัสขนส่ง : 505016
รหัสผู้ประกอบการ : 501900025
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สเปรย์ระงับกลิ่นเท้า
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : หจก.สยามเฮร์มส์ กิตติยา ลาภโต
กำลังการผลิต/เดือน : 5000
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 180.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : จีน รัสเซีย
ที่อยู่ : 145/72 ม.4 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9130578


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า