หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 2 ดาวสินค้าOTOP สิ่งประดิษฐ์จากไม้(หมากรุกไทย)

สินค้าOTOP สิ่งประดิษฐ์จากไม้(หมากรุกไทย)

รหัสขนส่ง : 504216
รหัสผู้ประกอบการ : 502200032
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สิ่งประดิษฐ์จากไม้ (หมากรุกไทย)
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : ร้านณรงค์ เกมส์ไม้
กำลังการผลิต/เดือน : 100 ชุด
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 1,200.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : อเมริกา
ที่อยู่ : 52/1 ม.9 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5315576


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -