หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 2 ดาวสินค้าOTOP สาโทกล้วยน้ำหว้า

สินค้าOTOP สาโทกล้วยน้ำหว้า

รหัสขนส่ง : 502034
รหัสผู้ประกอบการ : 500400024
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สาโทกล้วยน้ำหว้า
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มเกษตรกรบ้านออน
กำลังการผลิต/เดือน : 360
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 50.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 88 ม.1 ถนนบ้านออน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0828914678


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -