หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 2 ดาวสินค้าOTOP ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง

สินค้าOTOP ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง

รหัสขนส่ง : 501089
รหัสผู้ประกอบการ : 502400029
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรวังธารทอง
กำลังการผลิต/เดือน : 4500 กิโลกรัม
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 400.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : จีน
ที่อยู่ : 53/183 ม.22 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9611232


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -