สินค้าOTOP ร่มสนาม

รหัสขนส่ง : 504086
รหัสผู้ประกอบการ : 501300158
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ร่มสนาม
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มร่มหลวงลุงวงค์
กำลังการผลิต/เดือน : 100-150
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 6,000.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : สหรัฐอเมริกา
ที่อยู่ : 109/9 ม.2 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8859978


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า