สินค้าOTOP ม้า8ตัวหรือ8เซียน

รหัสขนส่ง : 504244
รหัสผู้ประกอบการ : 501200072
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ม้า 8 ตัวหรือ 8 เซียน
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : นางธนภร แอ่งสละ
กำลังการผลิต/เดือน : 2
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 15,000.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 18 ม.2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0819507684


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า