สินค้าOTOP มันฝรั่งตากแห้ง

รหัสขนส่ง : 501094
รหัสผู้ประกอบการ : 500900023
ชื่อผลิตภัณฑ์ : มันฝรั่งตากแห้ง
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรบ้านป่าปง
กำลังการผลิต/เดือน : 250กิโลกรัม
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 150.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 521 ม.3 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0811929846


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า