หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 4 ดาวสินค้าOTOP มะม่วงแผ่นมหาชนก

สินค้าOTOP มะม่วงแผ่นมหาชนก

รหัสขนส่ง : 501073
รหัสผู้ประกอบการ : 500400029
ชื่อผลิตภัณฑ์ : มะม่วงแผ่นมหาชนก
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปดอยหลวง
กำลังการผลิต/เดือน : 2000 กล่อง
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 35.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 433/1 ม.2 ถนนชม.-ฝาง ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0819505608


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -