สินค้าOTOP พญานาคราช

รหัสขนส่ง : 504054
รหัสผู้ประกอบการ : 500100043
ชื่อผลิตภัณฑ์ : พญานาคราช
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : ปราโมทย์ บรรณวิทิตกุล
กำลังการผลิต/เดือน : 4
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 20,000.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 82 ซอย7 ถนนราษฎร์อุทิศ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 085-4412700


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า