หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP ผ้าโพกหัวเอนกประสงค์

สินค้าOTOP ผ้าโพกหัวเอนกประสงค์

รหัสขนส่ง : 503168
รหัสผู้ประกอบการ : 502500021
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าโพกหัวเอนกประสงค์
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : หัตถกรรมแม่บ้านหนองเจ็ดหน่วย
กำลังการผลิต/เดือน : 30
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 380.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 83 ม.4 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3763826


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -