หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 2 ดาวสินค้าOTOP ผ้ารองจาน

สินค้าOTOP ผ้ารองจาน

รหัสขนส่ง : 504265
รหัสผู้ประกอบการ : 502400014
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้ารองจาน
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านดงป่าหวาย
กำลังการผลิต/เดือน :
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : NULL
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 321/1 ม.8 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8532948


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -