หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 4 ดาวสินค้าOTOP ผ้ายกดอก

สินค้าOTOP ผ้ายกดอก

รหัสขนส่ง : 503242
รหัสผู้ประกอบการ : 501700006
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้ายกดอก
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มทอผ้ายกดอก
กำลังการผลิต/เดือน : 500เมตร
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 100.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 175 ม.1 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0311154


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -