สินค้าOTOP ผ้าม่านสำเร็จรูป

รหัสขนส่ง : 504131
รหัสผู้ประกอบการ : 501900052
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าม่านสำเร็จรูป
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : ทิวา ศรียาบ
กำลังการผลิต/เดือน :
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : NULL
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : สหรัฐอเมริกา
ที่อยู่ : 48 ม.6 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9525227


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า