สินค้าOTOP ผ้าทอมือลายขัด

รหัสขนส่ง : 503230
รหัสผู้ประกอบการ : 500200017
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าทอมือลายขัด
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย
กำลังการผลิต/เดือน : 1000
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 120.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 204 ม.5 ถนนเชียงใหม่-ฮฮด ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9529816


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า