หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 4 ดาวสินค้าOTOP ผ้าทอมือลายขัด(ผ้าเมตร)

สินค้าOTOP ผ้าทอมือลายขัด(ผ้าเมตร)

รหัสขนส่ง : 503221
รหัสผู้ประกอบการ : 501600011
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าทอมือลายขัด(ผ้าเมตร)
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : ธนพรผ้าฝ้าย
กำลังการผลิต/เดือน : 880
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 80.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : ญี่ปุ่น ใต้หวัน
ที่อยู่ : 129 ม.3 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0861842125


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -