หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 2 ดาวสินค้าOTOP ผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านเด่น

สินค้าOTOP ผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านเด่น

รหัสขนส่ง : 504188
รหัสผู้ประกอบการ : 502500024
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านเด่น
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : ผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านเด่น
กำลังการผลิต/เดือน : 87
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 150.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 107 ม.7 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0856256240


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -