สินค้าOTOP ผ้าถุงทอมือ

รหัสขนส่ง : 503121
รหัสผู้ประกอบการ : 501400001
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าถุงทอมือ
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มทอผ้าบ้านท่ายาว
กำลังการผลิต/เดือน : 80
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 250.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 157 ม.11 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6346855


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า