สินค้าOTOP ผ้าซิ่นลายไกรโบราณ

รหัสขนส่ง : 503248
รหัสผู้ประกอบการ : 501100037
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าซิ่นลายไกรโบราณ
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองทุ่งหลวง
กำลังการผลิต/เดือน : 600
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 160.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : สหรัฐอเมริกา
ที่อยู่ : 33 ม.3 ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1924590


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า