หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 4 ดาวสินค้าOTOP ผ้าซิ่นตีนจกที่ได้รับตรามาตรฐานGI

สินค้าOTOP ผ้าซิ่นตีนจกที่ได้รับตรามาตรฐานGI

รหัสขนส่ง : 503212
รหัสผู้ประกอบการ : 500300008
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าซิ่นตีนจก ที่ได้รับตรามาตรฐาน GI
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าตีนจกแม่แจ่ม
กำลังการผลิต/เดือน : 2
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 9,500.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 130 ม.9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0847398378


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -