หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP ผลิตภัณฑ์ถักโคแชต์1

สินค้าOTOP ผลิตภัณฑ์ถักโคแชต์1

รหัสขนส่ง : 503233
รหัสผู้ประกอบการ : 500700018
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ถักโคแชต์ 1
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : นางดาใจ ประภัสสรพงษ์
กำลังการผลิต/เดือน : 15-20
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 2,500.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 111/2 ม.4 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-379690 , 084-6090896


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -