สินค้าOTOP ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว

รหัสขนส่ง : 504219
รหัสผู้ประกอบการ : 500400025
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มอาชีพนวหัตถกรรมพายัพ
กำลังการผลิต/เดือน : 20
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 1,500.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 13 ม.13 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053456029


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า