หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP ปุ๋ยมูลไส้เดือนแดง

สินค้าOTOP ปุ๋ยมูลไส้เดือนแดง

รหัสขนส่ง : 505023
รหัสผู้ประกอบการ : 502100030
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปุ๋ยมูลไส้เดือนแดง
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : มานะ บุญญมหา
กำลังการผลิต/เดือน : 3000
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 30.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 33 ม.2 ถนนโชตนา ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-870094


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -