หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP บัววางเทียนดอกบัวเซรามิก

สินค้าOTOP บัววางเทียนดอกบัวเซรามิก

รหัสขนส่ง : 504101
รหัสผู้ประกอบการ : 501900026
ชื่อผลิตภัณฑ์ : บัววางเทียนดอกบัวเซรามิก
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : ยางนาเซรามิกส์
กำลังการผลิต/เดือน : 500
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 400.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 199 ม.4 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7012127


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -