หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP น้ำมัลเบอรรี่

สินค้าOTOP น้ำมัลเบอรรี่

รหัสขนส่ง : 502043
รหัสผู้ประกอบการ : 501100022
ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำมัลเบอรรี่
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยม่อนล้าน
กำลังการผลิต/เดือน : 1000 ขวด
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 25.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 191 ม.11 ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9808921


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -